Допиши стихчето

1. Лете жаба над водата

щом излезе, ще извряка,

а кокошката снесе ли,

тя пък ще

изквака
изкудкудяка
изръмжи

2. Я кажи ми,

ой, овчарче младо,

де зимува

твойто вакло

стадо
агне
животно

3. Щом настъпи есента мъглива,

славейчето къмто юг

излита
хвръква
отива

4. Загърми ли и облак надвисне,

не е чудно дъжд

след туй да

плисне
завали
се изсипе

5. Кума Лиса най-обича

в курниците да

влиза
наднича
спи

6. Дядо Мраз ме викат мен

и кога съм разярен,

мен не мож ме утеши:

хапя бузи, нос

ръце
лице
уши

7. Кой веднъж излъже,

Той си зле изпаща,

нему никога в нищо

вяра веч не

дава
оставя
хваща

8. Гората оголяла

обви покривка бяла

и свиват се стъблата

надолу към

пода
земята
корените

9. Бебетата се страхуват

и от бубулечка,

а юнаците не плаши

ни стръвница

баба Яга
кръвожадна
мечка

10. С бял кожух дохождам аз

да зимувам тук, при вас

и ме казват Дядо

Праз
Мраз
Студ

11. Пожълтеят ли листата

през студена есен,

по полето няма глъчка,

няма шум, ни

песен
звън
вик

12. Низ селото лъкатуши

речица пенлива

и бостани и градини

роси и

залива
наводнява
полива

13. Кани Петко млад Илия,

обично другарче,

да си купи тънка мрежа

и стане

рибарче
овчарче
градинарче

14. Славей пее в нашта круша

а отдолу дядо

спи
слуша
пее

И го слуша и се чуди,

че и в него младост

буди
идва
чуди

15. Тръгна Лиса из долини,

та отиде у

роднини
съседи
приятели

гледа горе за овошки,

а съгледа три

стоножки
кокошки
мишока

па дръвцето поодрусна

и кокошчица си

хвана
стисна
хрусна