Игра Голф

Правила на играта

  • 1. За да започне играта натиснете върху бутон "Play" с левия бутон на мишката;
  • 2. Целта е да се вкара топката в дупката;
  • 3. Движението става с позициониране на мишката върху топката и натискане на ляв бутон на мишката;
  • 4. Появяват се кръгчета, които посочват посоката на движение и силата на удара;
  • 5. След вкарване на топката, за да продължите натиснете бутона "Next".

Your browser doesn't support HTML5 canvas.