Колко видове животни има?

Отговорът на този въпрос е - никой не зане!

Учени, които изучават живота на животните се наричат зоолози. Те регистрирали 20 000 вида риби, 6 000 вида влечуги, 9 000 птици, 1 000 земноводни и 15 000 вида бозайници. И въпреки че има милиони именувани видове насекоми, учените смятат, че има още милиони други, които чакат да бъдат открити и именувани!

Трагедията е че човек унищожава видовете толкова бързо, че децата днес никога няма да имат възможност да видят много от тях, които все още са живи. Докато те порастнат още много видове ще изчезнат.

Разрушаването на Амазонската дъждовна гора, в частност територията която заема ще унищожи хиляди видове животни, които човек все още не е идентифицирал.

видове животни
видове животни
видове животни
видове животни
видове животни
видове животни