Малките на дивото куче

Малките хиенови кучета се раждат в леговище отнето от тръбозъб или друго животно. Бременността трае 70 дни, след което се появяват обикновено 7 малки. Кърми ги около 100 дни. Те бозаят, но много рано започват да ядат месо, което родителите им са смлели от части.

Майката остава с тях да ги пази, а другите членове на стадото й носят храна. Тя дава част от храната, която й е донесена на малките си. Цялата глутница помага при отглеждането на малките. В отсъствието на майката, нейната роля се поема от друга женска.

« Как ловува хиеновото куче? Любопитни факти за хиеновото куче »

хиеновото куче