С какво се храни един лешояд

Лешоядите очистват Земята от разлагащи се трупове на умрели животни, хранителни отпадъци. Основната им храна е мършата. По-едрите видове понякога нападат дребни животни, насекоми, охлюви, яйца на птици. Египетският лешояд се храни от боклуците на градовете.

« Лешояд Малките на лешоядите »

лешояд