Саваната

Безкрайна равнина с изолирани един от друг хълмове с причудливи очертания, лентовидно насечена от дълги ивици галерийни гори - това е на пръв поглед Саваната. Тя има различни наименования в отделни части на земното кълбо между екватора и тропиците. Това са ляносите в басейна на река Ориноко, кампосите в Бразилия.

Саваната представлява обширно пространство между влажните екваториални гори и тропичните пустини в двете полукълба на нашата планета. Саваната е най-добре изразена на територията на Африка, където заема 40% от континента на север и на юг от екватора.

Характерни са два сезона: влажен и сух. В съседство с екватора сухият сезон е по-кратък 2-3 месеца. В съседство с пустинята той нараства на 9-10 месеца. Именно при тези условия - топъл климат с рязко изразен сух и влажен сезон е възникнал този специфичен биогеографски и геоекологичен комплекс известен като "саванен". Типична савана има в ивицата, където продължителността на двата сезона е 5-6 месеца. Годишните валежи са 1200-1500 мм. Дъждовете са обилни през влажния период. През сухия - растителността прекъсва вегетациата си.

Саваните се отличават с гъстите си треви, високи от 2 до 3 метра, тук там растат редки гори или отделни дървета. Особено интересно е грамадното дърво опадливи листа баобаб. Много често се срещат чадъровидни акации и палми.

През сухия период под влияние на силното изпарение листата на дърветата в саваните окапват, а тревите и храстите изсъхват. Сухите треви придават жълтеникав отенък на обширните равнини. Често избухват стихийни пожари, които обхващат огромни площи. С настъпването на дъждовния период тревите израстват буйно, дърветата и храстите се раззеленяват. Саваните оживяват.

Из необятните по своите размери равнини, обрасли с високи треви, достигащи 2-3 метра височина и бодливи храсти бродят многогройни стада от копитни животни - антилопи, зебри, жирафи. Сред тях могат да се видят и гиганти на сухоземния свят - слонове и носорози. Голямо е богатството на хищници, между които е и царят на животните - лъвът. Срещат се още леопарди, крокодили. В саваните живее най-голямата птица на света - щраусът. От насекомите там изобилстват термитите.

Тревопасни животни »

Саваната