Малките на лъвовете

Бременността на лъвицата трае 110 дни. Тя ражда скрита в гъсталаците от 1 до 5 малки, с жълточервеникава козина на петна. Само при женските лъвчета те се запазват по лапите и хълбоците чак до юношеска възраст.

Малките бозаят до навършване на 7-8 месеца. Майката е много обичлива и търпелива с лъвчетата си, които сучат и се боричкат. Тя не показва никакво раздразнение, когато малките си играят с ушите или космите на нейната опашка.

« Как ловуват лъвовете? Любопитни факти за лъвовете »

лъвчета