Хищници

Хищниците са животни, хранещи се с телата на други животни. В саваната живеят многобройни и разнообразни видове тревопасни. Именно това допринася за еволюцията и на редица хищници, като лъв, леопард, хиеново куче и други. Обикновено те са надарени с окраска близка до тази на околната среда, така че да могат незабелязано да се доближат до жертвите си.

Развиват много висока скорост при преследване. Освен това имат остри зъби и нокти, с които убиват и разкъсват на парчета плячката си.

Хищниците имат добре развити сетива - слух, зрение, обоняние, които им помагат да откриват храна в обширните пространства на саваната.

« Тревопасни животни

хищници