Щраус

Щраусът е най-голямата птица в света. Той не може да лети, но има дълги и силни крака. Има малка глава, издължена, гола шия и огромни очи. На височина достига до 2,75 м, което му дава възможност да вижда хищниците отдалече. Когато забележат опасност, щраусите се отдалечават много бързо и така предупреждават зебрите и антилопите, които пасат близо до тях.

Женският щраус има кафеникава окраска, и когато мъти яйцата си през деня, трудно може да бъде забелязан в саваната. През нощта мъжкият щраус мъти яйцата. Неговите пера са черни, като само на опашката и жърховете на крилете има бели пера.

Щраусът притежава мощен рогов клюн. Може да поглъща големи парчета корени, луковици или цели растения, тъй като може да отваря човката си много широко. Щраусът е единствената птица, която има по два пръста на краката си - голям и малък. Ноктите на големите си пръсти използва като оръжие. Пръстите му, отдолу, са покрити с плътни възглавнички, което му позволява да бяга много бързо. Щраусът може да бяга с 65 км/ч и продължително време да поддържа тази скорост.

С какво се храни един щраус? »

щраус