С какво се храни един леопард?

Леопардът се храни предимно с диви свине, сърни, елени и други копитни, по-рядко с гризачи и птици, като понякога напада маймуни и домашни животни.

Ловува сам през нощта, като дебне из засада. Той прави дълги и високи скокове умело, лази по скали и дървета, може и да плува. Всичко това заедно с голямата му ловкост, бързина и факта че издебва или открадва плячката си от засада, му осигурява сигурна храна.

Пантерата крие храната си от хиени и чакали, като я качва по дърветата. Леопарда не напада пръв човека, но има и леопарди - човекоядци. Понякога леопардите слизат и до населени места, и нападат добитък.

« Леопард Малките на леопардите »

леопард