Тревопасни животни

Високата и в изобилие тревиста растителност в саваната обуславя развитието и разпространението на много животни, хранещи се с нея. Такива са: антилопа, слон, зебра, жираф, носорог. Всички животни, използващи за храна треви, листа, клонки, кори от дървета, носят общото название тревопасни.

В саваните живеят многобройни стада тревопасни животни. Има над 40 вида тревопасни. Въпреки големият им брой хранителните източници не се изчерпват, защото всеки вид се храни с различна храна. Едни употребяват твърди стебла, други вейки, трети клончета от дървета. Животните с малък ръст пасат приземните треви, а големите, като жирафите, късат листата на дърветата разположени на няколко метра височина. Тревопасните животни живеят мирно едни с други. Шарени зебри препускат в облаци прах. След тях с тропот преминават рогати антилопи. Малките газели пасат без страх до петметровите жирафи.

Само животните способни да понесат жегата и продължителната суша могат да живеят в саваната. Големите тревопасни бозайници са също толкова бързи, колкото и издръжливи.

« Саваната Хищници »

тревопасни