Жираф

Жирафът обитава сухите и гористи савани на Африка на юг от пустинята. От местните племена той е считан за свещено животно. Би могло да се каже, че жирафът е символ на саваната.

Един възрастен мъжки жираф се храни с листата на акация на 6 метра над земята, а теглото му достига 750 кг. Жирафът прави впечатление с дългата си, почти 2 метра, шия. Тялото му е изпъстрено с червено-кафяви петна разделени от бели ивици. Очите му са големи с дълги и гъсти мигли, а на главата си има две малки рогчета покрити с кожа. Горната му устна е добре развита, а езикът достига 40 см дължина. Храни се с листата на акациите и други дървета, разположени на 2 метра и повече над земята.

Жирафите вършат всичко прави. Техният дълбок сън е не повече от 10 минути. Когато почиват, държат шията си изпъната нагоре, а когато пият вода разтварят предните си крака. Наведнъж жирафът поглъща до 50 литра вода. Докато утолява жаждата си жирафът е уязвим, защото не би могъл бързо да избяга. Жирафите пият вода рядко и то на смени - едни пият, други остават на стража.

Жирафите отдалеч забелязват промъкващия се в тревата хищник. С вроденото си спокойствие те предпочитат да избягват неприятелите си, но при необходимост знаят как да се защитят от нападенията на лъва - техен единствен враг. Жирафите имат убийствени ритници. Те живеят на малки семейни групи, които се състоят от един мъжки, няколко женски и малките. Срещат се обаче и стада по 40 до 60 животни. Когато мъжките се бият за водачество на групата, залюляват главата си и със замах я удрят в главата или шията на противника. По-слабият отстъпва и стадото се повежда от най-силния мъжки жираф. Жирафите не защитават своя територия, но всяка група обитава пространство с площ около 50 кв.км. Продължителността на живот на един жираф е около 30 години.

Малките на жирафите »

жирафи