Любопитни факти за слоновете

Слоновете общуват помежду си, дори когато са се пръснали да пасат на обширна територия (до 10 км). Те поддържат връзка с инфразвуци. Слоновете издават характерен рев, когато са близо един до друг.

« Малките на слоновете

слон