Слон

Слонът обитава гористата савана. Днес действителният брой на африканските слонове е 300 000 животни. Шампион, гигант сред сухоземните животни, дължината на тялото му достига 7,50 метра (включително хобота). Височината при плешките е 3,30 метра. Теглото на мъжките слонове достига 7 тона, а при женските - 4 тона. Температурата на тялото му е 36,5о. Ушите му са на височина 1,5 метра и са широки 1,2 метра. Когато атакува, този колос препуска с 30-40 км/час. Притежава само четири зъба, но те са огромни. Всеки един от кътниците е дълъг 30 см, широк 7 см и тежи няколко килограма. Двата най-дълги бивника, измерени до сега са с дължина 3,33 метра, а най-тежките 101,7 кг.

Хоботът е орган с много функции. Той е много подвижен, снабден с два израстъка, действащи като две части на щипка. Започва от сливането на носа с горната устна и от удължението им. С хобота слона улавя клонки, пие вода и пръска пясък по тялото си. Краката на слона са като истински колони. Завършват с нещо като копитца, чийто брой е променлив.

Продължителността на живота му е като при човека. Най-възрастните достигат 80-85 години. Женските и мъжките животни живеят на отделни стада. Водач на женското стадо е най-старата слоница. Мъжките стада са по-малобройни. До дванадесет годишна възраст малките слончета следват майките си. Младите слонове се бият помежду си, като първо клатят глава, после се бутат и удрят главата на противника с хобота си.

С какво се хранят слоновете? »

слон