С какво се храни една маймуна

Хранителният режим на Песоглавците е предимно растителнояден, въпреки размерите на кучешките им зъби (те им служат предимно като защитно оръжие).

Хранят се също със скакалци, мравки и при случай с дребни газели и беззащитни пилета. Възрастните имат бузи - кожни джобове, които напълнени с храна се опъват.

Всекидневно тези маймуни изминават по 10 км, в зоната която обитават постоянно, за да намерят храна.

« Маймуна Малките на маймуната »

маймуна