Гатанки: Сура щура из гората...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Сура щура из гората, страх задава на децата в градовете и селата. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »