Гатанки: Сиво, живо, свито...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Сиво, живо, свито, с игли набито. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »