Гатанки: Без сладило подсладява...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Без сладило подсладява, без горчило огорчава, плач на радост преобръща, като тръгне, се не връща. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна