Гатанки: Бели пчели от високо прелетели...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Бели пчели от високо прелетели, топло слънце ги напекло и умрели. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »