Гатанки: В прости дрехи, като роб...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

В прости дрехи, като роб, брада има, като поп, рога има, като вол, сутрин, вечер ближе сол. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »