Гатанки: Млад гидия в бели дрехи...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Млад гидия в бели дрехи строго пази всички стрехи. Вятър вее - той се рее, всичко мръзне - той не зъзне. Само ако слънце пекне, силата му някак секне: ни се вее, ни се рее, а полека си изтлее. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »