Гатанки: Бясно куче, хвърковато...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Бясно куче, хвърковато, за очите непознато, дим мотае по небето, тръни гони по-полето. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »