Гатанки: Майстор Сечко в реката...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Майстор Сечко в реката сапун прави от водата. Баба Марта го събира, за един ден го изпира. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »