Гатанки: Бъбрива Яна, като пияна...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Бъбрива Яна, като пияна, от бърдо слиза, в морето влиза. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »