Гатанки: Боб-бодило, пар-парило...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Боб-бодило, пар-парило, край плета ни се родило, хванахме го с ръкавица, сготвихме го на чорбица. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »