Гатанки: Зелени патрончета...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Зелени патрончета на дъбови клончета. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »