Гатанки: Шарена тояга...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Шарена тояга през полето бяга. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »