Гатанки: Нито змей е, нито зла ехидна...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Нито змей е, нито зла ехидна, нито пък му силата завидна, на глед кротко, в дреха златна, фина, а не смея край него да мина, че то носи, в джобчето си скрито, малко ножче много ядовито... И е вечно всекиму сърдито. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »