Гатанки: Живо, сиво, скокливо...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Живо, сиво, скокливо и безмерно страхливо, зеле му е обеда, в трънката спи и гледа. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »