Гатанки: Сиво сиволанче, чучул чучуланче...

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Сиво сиволанче, чучул чучуланче, с песни за гората гони небесата. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

« предишна следваща »