Гатанки на баба Тодора от Стара Загора

Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Денем мижи като сляп, а нощя си дири хляб. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори

следваща »