Защо са построени пирамидите?

Единствените истински пирамиди, които някога са построени се намират в Египет, където те били погребалното място за владетелите по онова време в Египет - фараоните. Те са квадратни в основата си, с триъгълни стени. Трите пирамиди на Гиза са най-големите и най-хубавите по рода си. Великата пирамида на Кхуфу или Хеопс в Гиза, построена около 2650 преди новата ера е най-голямата и е едно от седемте чудеса на света. Тя представлява солидна маса от варовикови каменни блокчета и покрива 5,3 хектара. Когато е била построена е била висока 147 метра и е строена 20 години.

Входът на пирамидата е от северната страна и представлява малък коридор, който води през други камери към погребалната камера, дълбоко в пирамидата.

Пирамидални структури, не действителните пирамиди също са били построени и в древена Месопотамия и при Маите в централна Америка и Мексико.

пирамиди
пирамиди
пирамиди
пирамиди
пирамиди
пирамиди