Какво е петрол?

Петролът е открит в земната кора, която е външния пласт или кожата на земята, на 50-60 километра дълбочина в земята и само 1-5 км. под океанското дъно. След като излезе изпод земята, петролът е плътна течност, кафява или зеленикаво черна на цвят и се нарича суров петрол.

Петролът се е образувал от останките на малки морски животни и растения, които са живяли преди милиони години в океаните. След като умрели те били покрити с пластове утаечен слой и след това е възникнала бавна химическа промяна, която обрзувала петрола. Този петрол се е просмукал през пропукливи пластове скала и събрал в басейни където скалата не е пропукана.

Петролните кладенци представляват дупки в земята, които водят към тези петролни басейни, така че петролът да може да се изкара на повърхността.

Натрупвания на природен газ често се среща близо до петрола.

Петролът често се превозва на големи разстояния с големи кораби наречени танкери.

петрол
петрол
петрол