Кълвач с пиленцата си

Катерете се, пълзете, с нокти се дръжте юнашката, подпирайте се на опашката!

Виждате ли в пъна кръгла дупчица? Бръмбарът корояд дупчицата е проял.

Чуйте го, той скърца там в пъна, гризе дървото!

Ние, кълвачите, имаме език тънък като игла, остър като шило.

Езичето си в дупчицата пъхнете и бръмбар си хапнете за обяд.

Вие ще сте сити, а гората полза ще има.

« Бобър и бобърчета Рис и малкото рисче »

кълвач