Катерица с катеричета

Покатери се на борчето, люшни се, като пружина изпъни се и скачай.

От елата на бора се метни, от бора на трепетликата прелети, от трепетликата - на брезата, от брезата - в храста, от храста - на земята.

По земята изтичай до дървото, от клонче на клонче, от клонче на клонче, и пак се покатери чак на връхчето!

Почопли си шишарка, хапни си семчица и отново скачай от дърво на дърво.

Вие, катеричките, имате остри зъби, лапички - същи кукички, опашка - като кормило, накъдето я обърнеш, натам ще полетиш.

Ех, какви сте пъргави!

« Патица с патета Малкият лос и майка му »

катерица