Рис и малкото рисче

Ходи тихо, стъпвай меко, имаш лапи с възглавнички. Ти си горско животно, трябва да се криеш, в засади да дебнеш, лов да улавяш.

Жълтите ти очи - нощем виждат.

Черните ти уши - надалеко чуват.

Дългите ти крака - предпазливо стъпват.

« Кълвач с пиленцата си

рис