Яребичета и яребица

Пиленца сте мънички, който ви види, зло ще ви стори. Сврака ли ви нападне - ще ви клъвне, лиса ли ви намери - ще ви отвлече.

Вие мен ме слушайте.

Щом аз викна: "Пи-и-т! Пи-и-ит!" - веднага се скривайте! Кой под листче, кой в дупка, кой под гъбка, зад шишарка и зад вейка.

Шарени сте ми, на черти изписани, никой няма бързо да ви зърне. А аз на болна ще се престоря. Ще отпусна крила, ще разперя пера, ще почна да куцам, едва - едва да хвъркам. Врагът ще се спусне по мен. Аз от вас ще го отклоня, а сама ще отлетя.

Високо ще свърна, при вас ще се върна!

« Малкият лос и майка му Лисица и лисичета »

яребица