Малкият лос и майка му

Крачи, малки лосе, прекрачвай!

Ти пъна прекрачи, през дънера крак вдигни!

В яма да не паднеш, от корен да се не препънеш, в гъсталака не се обърквай!

Тук ще живееш, в гъстата гора, горчива кора ще преживяш, сладка шума ще намираш.

« Катерица с катеричета Яребичета и яребица »

лос