Лисица и лисичета

Копай си дупка - подземен дом - от дълбок по-дълбок, от скрит по-скрит, с входове и изходи; един изход - под храста, втори - под корена, трети - зад камънака, четвърти - в буренака, пети - в гъстата горичка.

Кучета ли те подгонят - бързо в дупката се скрий!

Те ще лаят, те ще ровят! А докато те си лаят, изпълзи тихомълком от най-далечния изход - право в гората...

И дим да те няма!...

« Яребичета и яребица Сърна и сърненце »

лисица