Бобър и бобърчета

Ние бобри сме, прегризваме дървета, на земята ги поваляме и на трупчета разделяме.

Трупчетата ще вкопаем в земята и с клончета ще ги преплетем. После с тиня и пръст ще ги замажем и с опашката си ще ги пригладим.

Тича горското поточе, а напреки му бент направен - здрав и дълъг. Ще се разлее поточето по цялата гора и ще стане езеро.

Точно в средата ще си построим къща, с дебели стени и врата под водата.

Никой не ще се промъкне в нашата къща през езерото, никой няма покрива ни да разтури и вратата под водата няма да намери.

Учете се, бобърчета, да прегризвате дървета, бент от тях да строите.

« Мечка и мечета Кълвач с пиленцата си »

бобър