Какво е високосна година?

Преди пет хиляди години Египтяните разделили годината на дванадесет месеца, като всеки месец е разделен на известен брой дни. Всеки три последователни години без четвъртата имат по 365 дни. В четвъртата година има 366 дни. Тя е високосна година. Всяка високосна година има допълнителен ден, който е добавен към месец февруари. Нормално, февруари има 28 дни, но във високосна година има 29 дни.

Целта на това е да се прави разлика между календарна година и слънчева година. В нашето всекидневие е удобно да гледаме календарна година с 365 дни. Слънчевата година, която измерва времето относно движението на Земята около слънцето, реално продължава 365 дни и около шест часа. На четвъртата година тези шест часа на година образуват допълнителен ден, поради това има година с допълнителен ден, наречена високосна година.

Календарите понякога показват разположението на планетите и звездите, и фазите на луната.

високосна година