Какво е айсберг?

Айсберг е огромно парче лед плаващо по морето. "Берг" е немска дума за планина. В най-студените части на Земята, около северният и южният полюс, замята и морето са покрити с лед, над 300 метра дълбок.

Ледени езици, наречени глетчери се простират до водите на океаните. Морската вода стопява долната част на тези глетчери, така че горната част се плъзга във водата с огромен тътен. Гигантското парче лед потъва за кратко под повърхността и се издига отново, и плава като нов айсберг. Някои айсберги имат площ измерима с мили и изминават хиляди мили и няколко години преди да се стопят напълно. Частта от айсберг, която може да бъде видяна над водата е само около 1/9 от целият размер. Останалата част е скрита под вълните.

Едно от най-лошите на света нещастия в морето било през 1912 г., когато лайнера "Титаник" се сблъскал с айсберг на първото си пътуване.

айсберг
айсберг
айсберг