Овца

Овцата е може би най-полезното домашно животно. Овцата дава прясно мляко, а от млякото човек се е научил да произвежда: масло,сирене,кашкавал, кисело мляко, все полезни и вкусни храни.

Овцата се стриже и се добива вълна, от която пък се правят прежди, одеяла, дрехи. От овцата нищо не се изхвърля. Човек се храни, както с месото, така също и с вътрешностите й, че дори и с главата. Ако не бе опитомил овцата човечеството би мръзнало и гладувало. Вижда се колко много блага получаваме от овцете.

В наше време на земята се отглеждат над един милиард овце, от които ежегодно се остригват към 2,5 милиарда кг. непрана вълна.

Родина на овцете са азиатските, европейските и американските планини. Разни диви видове, нейни сродници и досега живеят по скалистите чукари на средиземноморските острови: муфлонът в Кипър, архарът в средна Азия, дебелорогият див или снежен овен в Канада.

Днес овчите породи са приблизително 150 и се отличават както по ръста си, така и по млечност и вълна.

Една от най-старите породи домашни овце е цигайската овца. От нея са получени различни видове, като медночервена шуменска, черноглава плевенска, добруджанска бяла, карнобатска.

Много известни са руските каракулски овце. Техните агънца имат красива кожа, вълната им е завита на ситни охлювчета. От нея се правят скъпи астраганени палта, калпаци.

Много се ценят вълнодайнестите мериносови овце, които дават по 10-12 кг. доброкачествена вълна.

Има породи които се отглеждат предимно заради месото, те достигат на тегло до 130кг., а мъжките екземпляри(овните) до 150кг. Други, например фригийската порода е много млечна, тя дава около500л. прясно мляко годишно и то с висока масленост.

Овцете живеят 10-12 години. Те ежегодно раждат по 1-2 агънца, а някои породи и по 2-3.

Овцете са преживни тревопасни животни. Отглеждат се в стадо. Допълнително им се дава да ближат сол. Те са кротки, дори малко дете може да ги издои.

« Говедо (крава) Коза »

овца