Свиня / Прасе

Домашната свиня произлиза от свободно живеещата в природата дива свиня. Човек е опитомил свинята преди 10 хиляди години. Първите породи домашни свине са били твърде примитивни и не са се различавали от дивите си посестрими.

Предпполага се, че е имало няколко центъра на опитомяване в Азия и в Европа. По-късно преселението на народите е допринесло за смесването на първите породи домашни свине.

Някои от старите породи свине са по-дребни например свинете "двине" в Индия. Други са с по-дълъг череп и рило(западноевропейските) или с по-широка и скъсена зурла(средиземноморските и азиатските). Всички породи домашни свине се кръстосват помежду си, защото всички произлизат от дивата свиня, но от различни подвидове.

Една от старите смесени породи в България е "мангалицата". Тя е дребна свиня достигаща 130 кг. Косъмът и е жълтеникавориж, кафяв или черен.

Женската ражда само пет, шест прасенца. Тя се развъжда предимно за получаване на мас. Още от шестия месец започва да отлага сланина. Месото на тази порода е изпъстрено с много мазнина.

Пъстрата "дерманска" свиня е създадена от селяните от село Дерманци Луковитско. Тя е получена от кръстоска на местната "бяла" и английската "беркшир". Теглото й е 130 кг. Тя е по-плодовита, ражда от 6 до 12 прасенца. Българската бяла свиня се отглежда както за месо, така и за мас.

Мъжките свине или още така наречените нерези достигат тегло 255кг., а женските са малко по-малки до 200кг.

Домашната свиня наричана още прасе може да се отглежда както пасищно, така и затворено т. е. оборно. Месото на домашната свиня е много вкусно.

Говедо (крава) »

прасе