Патица

Обикновената, особено безпородната домашна патица по своя ръст и цвят много прилича на дивата.

Патокът е красив - с кафяво-тъмнозелена глава, красиво бяло и пъстроцветно "огледало" на крилото и спирални къдравци - така се наричат неговите завити като охлювчета крайни опашни перца.

Женската е само земнокафява с по-тъмни петънца и шарки. Тази й окраска я скрива от зоркия поглед на неприятелите. Това е особено важно за нея, когато мъти яйцата си в някоя трапчинка на земята всред буйната трева, под някой храст или всред блатнта растителност.

Дивата патица е често срещана птица по разливите на реките и бреговете на блатата и мочурищата. Среща се както в Европа, така и в Азия. Не се знае кога точно е опитомена дивата патица. Установено е, че тя вече се е срещала в древния Рим като домашна птица. Ловците са събирали край реките и блатата яйца на диви патици и са ги поставяли за доизлюпване под домашни кокошки. А в древния Китай са били познати и инкубатори за изкуствено излюпване не само на пилета, но и на патета. Събраните яйца поставяли в кошници, застлани с гнила дървесина, и ги държали в затоплени помещения.

На сушата патицата ходи тромаво, но във водата плава превъзходно. Плавателната ципа между пръстите й помага, когато движи краката си като весла.

Едни от домашните породи патици се използват повече за месо, а други - за яйца. Месни породи са руанската(с много едро тяло), пекинската(на 2-месечна възраст тя достига 2 кг.). Добри носачки са японските патици(100 яйца годишно), каликемпбел(над 300 яйца годишно).

Патицата има вкусно месо, но месото и яйцата й трябва да се варят или да се пекат по дълго време от това на кокошката. Пухът и перушината на патиците се ценят много както за напълване на юргани и възглавници, така и за спални чували.

В България има добри условия за отглеждане на патици, особено в селищата, разположени близо до реки, блата, язовири и рибарници.

« Пуйка/фитка Гъска »

патица