Защо животните изчезват?

Когато няма повече животни от даден вид, които да са останали живи, за този вид се казва, че е изчезнал.

В далечното минало няколко вида животни изчезнали поради нормални причини. Може да е имало промени в климата в частични райони, и растения или животни, от които видовете живеели да са умрели, поради промени във времето. Или животното може да е унищожено от друго, което било по-силно или по-бързо.

Но откакто човекът се появил на Земята и по-точно през последните сто години, животинските видове започнали да изчезват, поради ловуването, замърсяването или разрушаването на местата, където те живеят.

Сега има толкова много животни, които са застрашени от изчезване, че списъкът им се пази в "Червената книга". За съжаление списъкът става по-дълъг всяка година.

изчезване
мастодон
плезиозавър
стегозавър
траходон
трицератопс