www.worldstory.net www.worldstory.net www.worldstory.net

Гатанки на баба Тодора от Стара Загора


Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанките без грешка ще решаваш.

Денем мижи като сляп, а нощя си дири хляб. Що е?

Cкоро отгадай! Хайде, бързо не се май!

Отговор   Повтори


    следваща >>